Villkor

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen eu-slot.top. Genom att använda webbplatsen accepterar du att följa dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ber vi dig att sluta använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter att vi har publicerat ändrade villkor innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren.

Användning av webbplatsen

Genom att använda webbplatsen eu-slot.top garanterar du att du är minst 18 år gammal och har rätt och behörighet att använda webbplatsen enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Du ansvarar för all information och material du lägger upp på webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen för att sprida olagligt, förolämpande, osant, stötande eller skadligt material. Du får inte heller använda webbplatsen för att störa eller skada webbplatsens funktionalitet eller användning för andra användare.

  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att skapa eller sprida skadlig programvara, virus eller liknande skadliga program.
  • Du samtycker till att inte samla in eller lagra personlig information om andra användare utan deras samtycke.
  • Du samtycker till att inte försöka tränga in i eller få obehörig åtkomst till webbplatsens säkerhetssystem eller nätverk.
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att skicka oönskad reklam eller spam.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och allt material och information som tillhandahålls på den tillhandahålls 'i befintligt skick' och 'som tillgängligt'. Vi ger ingen garanti för att webbplatsen kommer att vara oavbruten, rättvisande eller felfri. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå genom användningen av webbplatsen.

Vi tar inte ansvar för eventuella tredjepartswebbplatser eller tjänster som kan länkas till eller från eu-slot.top. Länkar till andra webbplatser innebär inte att vi godkänner eller ansvarar för innehållet på dessa webbplatser.

Immateriella rättigheter

Allt material och innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper, varumärken och programvara, omfattas av immateriella rättigheter som tillhör doman.com eller dess licensgivare. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, modifiera, distribuera eller använda detta material utan skriftligt tillstånd från ägaren.

  • Du samtycker till att inte använda någon form av automatisk eller manuell datainsamling eller skapa en databas av information från webbplatsen utan tillstånd.
  • Du samtycker till att inte försöka omvändingenjera, dekompilera eller modifiera webbplatsens programvara.

Alla varumärken som används på webbplatsen tillhör respektive ägare och används endast för identifiering och information.